Event Photography

บริการถ่ายภาพ Event
จาก fri9thsep

บริการถ่ายภาพงานอีเว้นท์ งานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานแถลงข่าว งานกิจกรรมต่างๆ คอนเสิร์ต และเบื้องหลังกองถ่ายเป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

LINE ID : fri9thsep
Tel : 090-597-4499
E-mail : fri9thsep@gmail.com

fri9thsep Photography, Stories and Shop